باهو در یک نگاه

شرکت بهین آماد هوشمند (باهو)، پیشرفته ترین مجموعه اجرایی و عملیاتی در زمینه تولید و توسعه سیستم های هوشمند لجستیکی در بستر فناوری اطلاعات در کشور می باشد. این مجموعه توانسته است با بکارگیری ابزارهای روزآمد و دانش بنیان، گام بزرگی را در راستای توسعه و عملیاتی نمودن انواع الگورتیم های پیچیده مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور بهبود سیستم های هوشمند لجستیکی نظیر حمل و نقل بردارد.

 

تازه ترین ها