تامین و نصب دستگاه های GPS

تامین و نصب دستگاه های ردیاب GPS

سیستم موقعیت یاب جهانی (Global Positioning Systems یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره ای با شبکه ای از 24 ماهواره می باشد. این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شده ولی از سال 1980 به بعد برای کاربردهای تجاری استفاده شده است. این دستگاه ها در شرایط آب و هوایی مختلف هر نقطه از کره زمین و در تمام ساعت شبانه روز در دسترس می باشد. ماهواره های این سیستم هر روز دو بار بر مدار زمین می­گردند و اطلاعات را به زمین ارسال می کنند. گیرنده های GPS این اطلاعات را دریافت کرده و با انجام محاسبات هندسی، محل دقیق گیرنده را محاسبه می کنند. در واقع گیرنده زمان ارسال سیگنال توسط ماهواره را با زمان دریافت آن مقایسه کرده و از اختلاف این دو زمان فاصله گیرنده از ماهواره تعیین می گردد. گیرنده به دریافت اطلاعات همزمان از حداقل سه ماهواره برای محاسبه دو بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی، همچنین دریافت اطلاعات حداقل از چهار ماهواره برای یافتن مختصات سه بعدی نیازمند است. با ادامه دریافت اطلاعات از ماهواره ها گیرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت (قطب نما)، مسیر پیموده شده، فواصل طی شده، فاصله باقی مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشید و بسیاری اطلاعات مفید دیگر می نماید