مجموعه نرم افزاری برنامه ریزی و نظارت بر توزیع و تامین کالا (برتاک)

 مجموعه نرم افزاری برنامه ریزی و نظارت بر توزیع و تامین کالا (برتاک)

در حوزه برنامه ریزی و مدیریت ناوگان، دارای دو زیرسیستم اصلی برنامه ریزی و نظارت می باشند. زیرسیستم برنامه ریزی، برنامه عملیاتی توزیع را با درنظر گرفتن تمامی محدودیتهای دنیای واقعی طراحی کرده و زیرسیستم نظارت، در دو بخش نظارت آنلاین و آفلاین، عملکرد واقعی سیستم توزیع را در مقایسه با برنامه ارائه شده پایش می نماید. بعلاوه، این مجموعه گزارشهای کاربردی را در خصوص عملکرد حوزه سفارش گیری و ویزیت، که دارای تاثیر مستقیم بر روی سیستم توزیع می باشد را ارائه می نماید.

 

خدمات قابل ارائه در زیرسیستم نظارت شامل موارد زیر می باشد:

 1. نصب و راه ندازی سیستم ردیابی ناوگان
 2. امکان ارائه گزارشات بررسی عملکرد سیستم ویزیت و فروش از قبیل:
  • نسبت هزینه تامین کالای هر مشتری به سود مشتری
  • میزان کاهش هزینه توزیع در اثر تلفیق و مدیریت دریافت سفارشات
  • میزان نوسان سفارشات دریافتی از مشتریان
  • درصد استفاده از ظرفیت ناوگان موجود
 3. امکان ارائه گزارشات مختلف عملکرد ناوگان از قبیل:
  • دسترسی به اطلاعات لحظه ای موقعیت و سرعت ناوگان موجود
  • اعلام رسیدن ماشین به هر یک از مکان های تعریف شده
  • مدت زمان صرف شده از دریافت سفارش تا ارائه کالا به مشتری
  • امکان مشاهده مجدد حرکت ناوگان که حرکت یک ماشین را در بازه زمانی دلخواه نمایش می دهد
  • گزارش برخط تخلفات مختلف راننده مانند توقف غیرمعمول در مسیر
  • ارائه گزارشات تحلیلی روزانه، ماهیانه و سالیانه از عملکرد مجموعه ناوگان
  • اعلام اخطار به ماشین و راننده در زمانهایی که ماشین نیاز به سرویس و یا سوخت گیری دارد
  • امکان ارسال خودکار ایمیل و پیامک به اپراتور سامانه در موارد مختلفی که در سامانه رخ می هد

 

خدمات قابل ارائه در زیرسیستم برنامه ریزی شامل موارد زیر می باشد:

 1. ارائه برنامه عملیاتی برای هر یک از ناوگان موجود
 2. تخصیص مشتریان به هر یک از ناوگان موجود
 3. برنامه ریزی حرکت ناوگان شامل تعیین توالی و زمان بازدید هر مشتری
 4. تعیین مسیر حرکت ناوگان
 5. طراحی نحوه قرارگیری بار و کالا در وسائل نقلیه

 

با تلفیق دو ماژول فوق، این سیستم میتواند گزارشات مقایسه ای زیر را به منظور کنترل میزان عملکرد بهینه ناوگان ارائه نماید:

 1. مقایسه میزان مسافت طی شده واقعی و برنامه ریزی شده
 2. مقایسه مکانها و مشتریان بازدید شده و برنامه ریزی شده
 3. مقایسه زمانهای واقعی ورود و خروج ناوگان از محل مشتری و زمانهای برنامه ریزی شده
 4. سایر گزارشات مقایسه ای ناوگان