مجموعه نرم افزاری برنامه ریزی و نظارت بر ارسال مستقیم بار

مجموعه نرم افزاری برنامه ریزی ارسال مستقیم بار

برای سازمانهایی کاربرد دارد که روزانه حجم بالایی از کالاها را از مبادی مختلف از قبیل گمرک، کارخانه، تامین کننده و ... به مقاصد مشخصی بصورت حمل مستقیم ارسال می نمایند. دغدغه اصلی این مجموعه ها، تامین به موقع و با قیمت مناسب ناوگان حمل می باشد. مجموعه فوق، کل ناوگان را با مجموعه ها مرتبط می نمایند تا سازمان بتواند در مواقع مورد نیاز، نزدیک ترین ناوگان را فراخوانی کرده و مورد استفاده قرار دهد.

خدمات قابل ارائه در این سیستم شامل موارد زیر می باشد:

  1. ایجاد ارتباط دائم بین تمامی ناوگان و سازمان
  2. امکان یافتن نزدیک ترین ناوگان موجود با توجه به موقعیت لحظه ای آنها
  3. امکان فراخوانی نزدیک ترین ناوگان در لحظات مورد نیاز
  4. امکان تعیین موقعیت لحظه ای هر یک از ناوگان و محموله ها
  5. امکان نظارت بر ارسال محموله ها
  6. امکان محاسبه هزینه ناوگان با درنظر گرفتن تمامی عوامل موثر
  7. کاهش قابل توجه هزینه های ارسال کالا
  8. امکان ارائه گزارش های مختلف عملکردی از وضعیت ارسال محموله ها