مجموعه نرم افزاری برنامه ریزی و نظارت بر توزیع کالا در فروشگاه های اینترنتی

مجموعه نرم افزاری برنامه ریزی و نظارت بر توزیع کالا در فروشگاه های اینترنتی

به منظور برنامه ریزی و مدیریت ناوگان حمل در فروشگاه های اینترنتی کاربرد دارد. این مجموعه، فرایند برنامه ریزی و تعیین برنامه عملیاتی هر یک از ناوگان در دسترس، ردیابی ناوگان و نظارت بر عملکرد آنها در توزیع کالاهای فروخته شده را انجام می دهد.

 خدمات قابل ارائه در زیرسیستم نظارت شامل موارد زیر می باشد:

 1. نصب و راه ندازی سیستم ردیابی ناوگان
 2. امکان ارائه گزارشات مختلف عملکرد ناوگان از قبیل:
 3. دسترسی به اطلاعات لحظه ای موقعیت و سرعت ناوگان موجود
 4. اعلام رسیدن ماشین به هر یک از مکان های تعریف شده
 5. مدت زمان صرف شده از دریافت سفارش تا ارائه کالا به مشتری
 6. امکان مشاهده مجدد حرکت ناوگان که حرکت یک ماشین را در بازه زمانی دلخواه نمایش می دهد
 7. گزارش برخط تخلفات مختلف راننده مانند توقف غیرمعمول در مسیر
 8. ارائه گزارشات تحلیلی روزانه، ماهیانه و سالیانه از عملکرد مجموعه ناوگان
 9. اعلام اخطار به ماشین و راننده در زمانهایی که ماشین نیاز به سرویس و یا سوخت گیری دارد
 10. امکان ارسال خودکار ایمیل و پیامک به اپراتور سامانه در موارد مختلفی که در سامانه رخ می هد

 

خدمات قابل ارائه در زیرسیستم برنامه ریزی شامل موارد زیر می باشد:

 1. ارائه برنامه عملیاتی برای هر یک از ناوگان موجود
 2. تخصیص مشتریان به هر یک از ناوگان موجود
 3. برنامه ریزی حرکت ناوگان شامل تعیین توالی و زمان بازدید هر مشتری
 4. تعیین مسیر حرکت ناوگان
 5. طراحی نحوه قرارگیری بار و کالا در وسائل نقلیه

 

با تلفیق دو ماژول فوق، این سیستم میتواند گزارشات مقایسه ای زیر را به منظور کنترل میزان عملکرد بهینه ناوگان ارائه نماید:

 1. مقایسه میزان مسافت طی شده واقعی و برنامه ریزی شده
 2. مقایسه مکانها و مشتریان بازدید شده و برنامه ریزی شده
 3. مقایسه زمانهای واقعی ورود و خروج ناوگان از محل مشتری و زمانهای برنامه ریزی شده
 4. سایر گزارشات مقایسه ای ناوگان