باهو در یک نگاه

شرکت بهین آماد هوشمند (باهو)، پیشرفته ترین مجموعه اجرایی و عملیاتی در زمینه تولید و توسعه سیستم های هوشمند لجستیکی در بستر فناوری اطلاعات در کشور می باشد. این مجموعه توانسته است با بکارگیری ابزارهای روزآمد و دانش بنیان، گام بزرگی را در راستای توسعه و عملیاتی نمودن انواع الگورتیم های پیچیده مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور بهبود سیستم های هوشمند لجستیکی نظیر حمل و نقل بردارد.

 


هدف ما

این شرکت با هدف طراح و توسعه ابزارهای تصمیم یار هوشمند در حوزه توزیع کالا و دیگر حوزه های مدیریت زنجیره تامین و لجستیک تاسیس شده و ماموریت اصلی آن تولید سیستم های بهینه مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور برنامه ریزی ناوگان حمل و نقل موجود و ترکیب آن با ابزارهای تعیین موقعیت برا ی کنترل ناوگان موجود است .لذا ویژگی های متمایز این سیستم بدین صورت است :

  • تلفیق سیستم هوشمند و مکانیزه برنامه ریزی با سیستم تعیین مکان
  • تصمیم گیری بر مبنای الگوریتم های هوشمند بهینه سازی
  • تصمصم گیری به منظور حداقل نمودن هزینه های ناوگان حمل
  • تصمیم گیری با در نظرگرفتن محدودیت های دنیای واقعی
  • ایجاد سیستم کامل نظارتی بر عملکرد ناوگان موجود
  • ارائه گزارشات مختلف عملکردی و مقایسه ای نسبت به برنامه ارائه شده

 


رزومه تیم

شرکت بهین آماد هوشمند باهو فعالیت خود را با همکاری دانشگاه های معتبر کشور از قبیل دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در زمینه تولید و توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل در حوزه توزیع و پخش کالا با ادغام دانش و تجربه آغاز نمود .این مجمعه توانسته است با بکارگیری ابزارهای روزآمد و دانش بنیان ، گام مهمی در توسعه و عملیاتی نمودن انواع الگوریتم های پیچیده مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور بهبود سیستم های هوشمند لجستیکی نظیر حمل و نقل بردارد

 .