ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

ماموریت اصلی شرکت بهین آماد هوشمند، طراحی سیستم برنامه ریزی توزیع و نظارت بر ناوگان حمل و نقل با قابلیت های فوق می باشد.


قابلیت های عمومی سیستم برنامه ریزی

 • تعیین نوع و اندازه ناوگان حمل مورد نیاز
 • تخصیص کالاها به ناوگان موجود
 • تخصیص مشتریان به هر یک از ناوگان موجود
 • برنامه ریزی حرکت ناوگان شامل تعیین توالی و زمان بازدید هر مشتری
 • تعیین مسیر حرکت ناوگان
 • طراحی واحد بار و بسته بندی

قابلیت های عمومی سیستم نظارتی

گزارشات مقایسه ای با حالت بهینه برنامه ریزی شده از قبیل:

 • مقایسه میزان مسافت طی شده واقعی و برنامهریزی شده
 • مقایسه مكانها و مشتریان بازدید شده و برنامه ریزی شده
 • مقایسه زمانهای واقعی ورود و خروج ناوگان از محل مشتری و زمان های برنامه ریزی شده
 • سایر گزارشات مقایسه ای عملکرد ناوگان

ارائه گزارشات مختلف عملکرد ناوگان از قبیل:

 • دسترسی به اطلاعات لحظه ای موقعیت و سرعت ناوگان موجود
 • اعلام رسیدن ماشین به هر یک از مکان های تعریف شده
 • امکان مشاهده مجدد حرکت ناوگان که حرکت یک ماشین را در بازه زمانی دلخواه نمایش می دهد.
 • گزارش برخط تخلفات راننده مانند سرعت غیرمجاز
 • ارائه گزارشات تحلیل روزانه، ماهیانه و سالیانه از عملکرد مجموعه ناوگان
 • اعلام اخطار به ماشین و اپراتور در زمان هایی که ماشین نیاز به سرویس و یا سوخت گیری دارد .
 • امکان ارسال خودکار ایمیل و پیامک به اپراتور سامانه در موارد مختلفی که در سامانه رخ می دهد.